Jednostrani raskid ugovora

Ugovor koji korisnik sklapa s tvrtkom Olea B.B. d.o.o. za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan
ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Olea B.B.
d.o.o. te izvršenom transakcijom sa strane korisnika, u slučaju da ne bude raskinut.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.72., st.1., svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije
(internetska trgovina) možete raskinuti, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana
kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas morate unutar tog roka
obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora (izjava u slobodnoj formi kojom
nedvosmisleno izražavate svoju volju o raskidu ugovora, poslanoj poštom na adresu:

Olea B.B. d.o.o., Creska 34, 52221 Rabac, ili elektroničkom poštom na: info@oleabb.hr .

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na
temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo izjavu o
jednostranom raskidu ugovora, obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a
povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena.

U ovom slučaju, korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje
vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži.

U suprotnom, te ukoliko se isti ne dostave u gore navedenom roku, smatra se da niste ispunili svoju
obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti, već se može
raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda. Isto tako, korisnik nema pravo na jednostrani raskid
ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.

Izravne troškove povrata robe korisnik je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani
raskid ugovora. Prihvaćanjem ovih uvjeta, smatra se da korisnik prihvaća i sve odredbe Pravilnika o
sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i
ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.