Ograničenja i odgovornosti

Korisnik može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili
potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično
poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika.
OleaBB ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.
Prilikom korištenja www.oleabb.hr Internet stranice korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune
osobne podatke. Suprotno postupanje ovlašćuje tvrtku Olea B.B. d.o.o. da uskrati takvom korisniku
pristup ili uskrati ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi.

Prilikom korištenja web stranice www.oleabb.hr korisnik potvrđuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete
korištenja, jamči za potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka, te daje OleiBB izričitu
suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka obrađivati dane osobne
podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o
kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa
korisnika i OleeBB i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

OleaBB nije odgovorna zbog kašnjenja u dostavi, nastalih šteta, ili bilo kojeg problema koji je nastalo
zbog neispravnih ili netočnih podataka korisnika.

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za
korištenje sadržaja web stranice na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe. Korisnik se obvezuje
da neće koristiti web stranicu www.oleabb.hr na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima.
Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati,
slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge
Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na
bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka OleeBB ili na bilo koji način koji
može uzrokovati štetu OleiBB ili bilo kojoj trećoj strani.

Fotografije proizvoda prikazane na www.oleabb.hr su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju
uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost
individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog
oka i slične varijable, OleaBB ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih
korisnici vide na zaslonu svog monitora. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda
prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time
ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

OleaBB se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo
koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku, ili
bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom, ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice. OleaBB
se također oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju
pristup na www.oleaBB.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja
www.oleaBB.hr, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i
slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovorana.

OleaBB ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili
izjave koja je objavljena na www.oleabb.hr. OleaBB također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav
gubitak ili štetu nastalu korisniku time što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem
www.oleabb.hr. Korisnici preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti,
korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je
dostupan putem www.oleabb.hr.

Stranica www.oleabb.hr može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet
stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu OleeBB, niti OleaBB ima nadzor nad
navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama, te se u potpunosti
odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju
na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. OleaBB se odriče svake odgovornosti zbog
bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili
usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Sukladno tome, ovi Uvjeti korištenja se u slučaju
korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je
na vlastiti rizik korisnika te OleaBB za takvo postupanje ne snosi nikakvu odgovornost.

OleaBB zadržava pravo spriječiti pristup IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje
protivne ovim Uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.