Opće informacije

Web stranica www.oleabb.hr može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za
korištenje, a prema ovim Uvjetima korištenja. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja
prije korištenja web stranice www.oleabb.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili
dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Korištenjem web stranice www.oleabb.hr zbog kupovine
ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, potvrđujete kako ste upoznati s ovim
Uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte
koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu
svrhu.

Ovim se Uvjetima korištenja uređuje korištenje web stranice od strane korisnika, te korištenje usluge
Internet kupnje. Nadalje, u Uvjetima korištenja sljedeći pojmovi imaju sljedeće značenje:

„OleaBB“ označava tvrtku Olea B.B. d.o.o., sa sjedištem u Rapcu, 52221, Creska 34, upisanu u sudski
registar Trgovačkog suda u Pazinu, OIB: 22001471247.

„Web stranica“ označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu tvrtke Olea B.B. d.o.o..
„Korisnik“ označava svaku fizičku osobu koja pristupa web stranicama.

„Usluga Internet kupnje“ je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda tvrtke OleaBB putem
web stranice www.oleabb.hr.

„Sadržaj“ uključuje sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način, sadržaj
svakog e-maila kojeg OleaBB šalje korisnicima, informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa tvrtke

OleaBB u određenom razdoblju te informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje
treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore u određenom razdoblju.

„Proizvod“: svi proizvodi koji su istaknuti na www.oleabb.hr, a koje je moguće kupiti putem usluge
Internet kupnje.

„Transakcija“ označava uplatu ili povrat iznosa uplate nakon što je OleaBB prodala proizvod/uslugu
korisniku.

„Ugovor o kupoprodaji“ označava ugovor o kupoprodaji proizvoda između korisnika i tvrtke Olea BB,
zaključen trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada OleaBB primi elektroničku poruku koja sadrži
izjavu korisnika da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada OleaBB zaprimi narudžbu proizvoda od
strane korisnika.

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem
svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Uvjete korištenja i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe
istih. Svi podaci na web stranici www.oleabb.hr prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj
namjeri.

Tvrtka Olea B.B. d.o.o. je ovlaštena, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta,
asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj
www.oleabb.hr, pod uvjetom javne objave na www.oleabb.hr web stranici, a zbog čega su korisnici
dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje
oslobađa tvrtku Olea B.B. d.o.o. bilo kakve odgovornosti. Za online kupovinu važeći su Uvjeti korištenja
na snazi u trenutku narudžbe proizvoda. Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Uvjeta korištenja
rješavat će se pred nadležnim sudom u Labinu.