Opći uvjeti poslovanja

Podaci trgovca

NAZIV TVRTKE: Olea B.B. d.o.o., Creska 34, 52221 Rabac
Tvrtka upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem 040173182 .
OIB: 22001471247
IBAN: HR2723600001102287902 (Zagrebačka banka d.d.)
TEMELJNI KAPITAL: 128.500,00 kuna kuna uplaćen u cijelosti
ČLAN UPRAVE: Bosiljka Belić
KONTAKT TELEFON: 052/872-189
RADNO VRIJEME KORISNIČKE PODRŠKE: ponedjeljak – petak od 08.30 do 16.00
KONTAKT E-MAIL: info@oleabb.hr

 

Opće informacije

Web stranica www.oleabb.hr može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada
za korištenje, a prema ovim Uvjetima korištenja. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete
korištenja prije korištenja web stranice www.oleabb.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda
oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Korištenjem web stranice
www.oleabb.hr zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze,
potvrđujete kako ste upoznati s ovim Uvjetima korištenja te kako ste s istima suglasni. Ukoliko
niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda,
pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.
Ovim se Uvjetima korištenja uređuje korištenje web stranice od strane korisnika, te korištenje
usluge Internet kupnje. Nadalje, u Uvjetima korištenja sljedeći pojmovi imaju sljedeće
značenje:
„OleaBB“ označava tvrtku Olea B.B. d.o.o., sa sjedištem u Rapcu, 52221, Creska 34, upisanu
u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, OIB: 22001471247.
„Web stranica“ označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu tvrtke Olea B.B.
d.o.o..
„Korisnik“ označava svaku fizičku osobu koja pristupa web stranicama.
„Usluga Internet kupnje“ je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda tvrtke OleaBB
putem web stranice www.oleabb.hr.
„Sadržaj“ uključuje sve informacije s web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način,
sadržaj svakog e-maila kojeg OleaBB šalje korisnicima, informacije u vezi proizvoda, usluga
i/ili tarifa tvrtke OleaBB u određenom razdoblju te informacije o proizvodima, uslugama i/ili
tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore u
određenom razdoblju.
„Proizvod“: svi proizvodi koji su istaknuti na www.oleabb.hr, a koje je moguće kupiti putem
usluge Internet kupnje.
„Transakcija“ označava uplatu ili povrat iznosa uplate nakon što je OleaBB prodala
proizvod/uslugu korisniku.
„Ugovor o kupoprodaji“ označava ugovor o kupoprodaji proizvoda između korisnika i tvrtke
Olea BB, zaključen trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, kada OleaBB primi elektroničku
poruku koja sadrži izjavu korisnika da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku kada OleaBB
zaprimi narudžbu proizvoda od strane korisnika.
Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim
korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Uvjete korištenja i pristaje da se na njega
primjenjuju odredbe istih. Svi podaci na web stranici www.oleabb.hr prikazani su samo u
informativne svrhe te u dobroj namjeri.

Tvrtka Olea B.B. d.o.o. je ovlaštena, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih
uvjeta, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj
www.oleabb.hr, pod uvjetom javne objave na www.oleabb.hr web stranici, a zbog čega su
korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste.
Suprotno postupanje oslobađa tvrtku Olea B.B. d.o.o. bilo kakve odgovornosti. Za online
kupovinu važeći su Uvjeti korištenja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda. Svi sporovi koji
mogu nastati temeljem ovih Uvjeta korištenja rješavat će se pred nadležnim sudom u Labinu.

Ograničenja i odgovornosti

Korisnik može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun
maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski
zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost
njihovog zakonskog zastupnika. OleaBB ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje
suprotno ovoj odredbi.
Prilikom korištenja www.oleabb.hr Internet stranice korisnici su dužni dati točne, važeće i
potpune osobne podatke. Suprotno postupanje ovlašćuje tvrtku Olea B.B. d.o.o. da uskrati
takvom korisniku pristup ili uskrati ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje
istima nudi.

Prilikom korištenja web stranice www.oleabb.hr korisnik potvrđuje da u cijelosti prihvaća ove
Uvjete korištenja, jamči za potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka, te daje
OleiBB izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka
obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za
potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama,
te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i OleeBB i sprječavanja eventualnih
zlouporaba.
OleaBB nije odgovorna zbog kašnjenja u dostavi, nastalih šteta, ili bilo kojeg problema koji je
nastalo zbog neispravnih ili netočnih podataka korisnika.

Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva
dozvola za korištenje sadržaja web stranice na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.
Korisnik se obvezuje da neće koristiti web stranicu www.oleabb.hr na bilo koji način koji je
protivan pozitivnim propisima. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati,
uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati
sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo
koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati
ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka OleeBB ili na bilo koji
način koji može uzrokovati štetu OleiBB ili bilo kojoj trećoj strani.
Fotografije proizvoda prikazane na www.oleabb.hr su isključivo ilustrativne prirode, te ne
moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na
mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje
proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, OleaBB ne jamči potpunu sukladnost boja
isporučenih proizvoda s bojama kako ih korisnici vide na zaslonu svog monitora. U slučaju
gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda
ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.
OleaBB se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je
na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može
nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom, ili zlouporabom korištenja
sadržaja Internet stranice. OleaBB se također oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi
mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na www.oleabb.hr i podacima pohranjenim
na istim uređajima prilikom korištenja www.oleabb.hr, ukoliko je ista nastala uslijed

protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije
odgovorna.
OleaBB ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja,
savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.oleabb.hr. OleaBB također ne snosi nikakvu
odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korisniku time što se korisnik oslonio na
informacije dobivene putem www.oleabb.hr. Korisnici preuzimaju cjelokupnu odgovornost za
procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava,
mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.oleabb.hr.
Stranica www.oleabb.hr može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do
Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu OleeBB, niti OleaBB ima
nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama,
te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost,
potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.
OleaBB se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim
stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem
takvih trećih stranica. Sukladno tome, ovi Uvjeti korištenja se u slučaju korištenja predmetnih
web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik
korisnika te OleaBB za takvo postupanje ne snosi nikakvu odgovornost.
OleaBB zadržava pravo spriječiti pristup IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše
radnje protivne ovim Uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Kupovina i plaćanje

Kupovina putem OleaBB web shopa je vrlo jednostavna, i potrebna su samo tri koraka za
kupovinu:
1) Pregledajte www.oleabb.hr web shop i proizvode koje želite dodajte u svoju košaricu.
2) Pregledajte svoju košaricu
3) Plaćanje i dostava

Sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), sve iskazane cijene su
maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV.
U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude
vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Ugovor o kupoprodaji između korisnika i tvrtke Olea B.B. d.o.o. je sklopljen u trenutku primitka
plaćanja.
Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama.

Mogući oblik plaćanja na web stranici www.oleabb.hr je direktnom bankovnom transakcijom na
naš bankovni račun. Koristite identifikacijski broj narudžbe kao poziv na broj. Vaša narudžba
biti će isporučena kad sredstva budu vidljiva na našem računu.

Uvjeti dostave i isporuke

Prilikom preuzimanja dostavljene pošiljke, korisnik je dužan pregledati isporučeno, odnosno:
– provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima
koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču, te odbiti preuzeti isporučene
proizvode na kojima su vidljiva oštećenja
–  otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ukoliko
nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.
Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja pošiljke
izvršio njen pregled te da je pošiljka preuzeta bez vanjskih vidljivih oštećenja, te da
kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima navedenim na priloženom računu.
Ukoliko korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti pošiljku bez valjanog razloga, OleaBB
zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih
troškova.

Preuzimanje pošiljke

Prilikom preuzimanja dostavljene pošiljke, korisnik je dužan pregledati isporučeno, odnosno:

–  provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se
nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na
kojima su vidljiva oštećenja

– otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ukoliko nešto
nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.

Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja pošiljke izvršio
njen pregled te da je pošiljka preuzeta bez vanjskih vidljivih oštećenja, te da kvantitativno i kvalitativno
odgovara proizvodima navedenim na priloženom računu.

Ukoliko korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti pošiljku bez valjanog razloga, OleaBB zadržava
pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Prigovori

 

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14) svaki korisnik
www.oleabb.hr svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu može
iskazati prigovorom u slobodno pisanoj formi, pri čemu će tvrtka OleaBB pisano potvrditi
primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: Olea
B.B. d.o.o. Creska 34, 52221 Rabac ili e-mail adresu: info@oleabb.hr kako bi OleaBB
sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora,
a zatim i na isti odgovorio, korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga.

Jednostrani raskid ugovora

 

Ugovor koji korisnik sklapa s tvrtkom Olea B.B. d.o.o. za prodaju proizvoda i usluga je
jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda
od strane Olea B.B. d.o.o. te izvršenom transakcijom sa strane korisnika, u slučaju da ne bude
raskinut.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.72., st.1., svaki ugovor sklopljen putem daljinske
komunikacije (internetska trgovina) možete raskinuti, ne navodeći razloge za to, u roku od 14
radnih dana, od dana kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora,
ali nas morate unutar tog roka obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora
(izjava u slobodnoj formi) kojom nedvosmisleno izražavate svoju volju o raskidu ugovora,
poslanoj poštom na adresu Olea B.B. d.o.o., Creska 34, 52221 Rabac ili elektroničkom
poštom na: info@oleabb.hr . Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora
dostaviti ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila
na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo
izjavu o jednostranom raskidu ugovora, obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na
trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena. U ovom
slučaju, korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje
vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za
utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Stoga, proizvodi koji se vraćaju moraju biti
u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. U suprotnom, te ukoliko se
isti ne dostave u gore navedenom roku, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe
te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti, već se može raditi procjena

umanjenja vrijednosti proizvoda. Isto tako, korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora
ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.
Izravne troškove povrata robe korisnik je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na
jednostrani raskid ugovora. Prihvaćanjem ovih uvjeta, smatra se da korisnik prihvaća i sve
odredbe Pravilnika o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid
ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.

Zaštita osobnih podataka

 
Poduzimamo sve potrebne mjere kako bi na našim stranicama formulari koji zahtijevaju
povjerljive podatke bili zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Pristup svim podacima o
našim korisnicima je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima
su ti podaci potrebni kako bi obavili određene usluge. Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na
našim web stranicama možete poslati e-mail na: info@oleabb.hr

Izjava o privatnosti

 
Ova pravila određuju i reguliraju kako Prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje kupci
istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.oleabb.hr/shop/
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu
koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se
utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo
automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje,
prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili
na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili
uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
Pristupanjem samoj stranici kupac daje suglasnost da Prodavatelj obrađuje njegove osobne
podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u
procesu plaćanja usluge i dr. podatke. Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u
svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te
svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost
osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih
podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.
Sve gore navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti
dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak
potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.
Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, tako da prikupljamo samo nužne,
osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza. Olea BB informira
kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, te daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi
njihovih podataka.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci
nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje
načela zaštite privatnosti.
www.oleabb.hr/shop/ koristi „cookie“ programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži
tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti
kupčev internet preglednik (browser), a samim time i kupca, te tako omogući kupnju.
Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova internet
stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići).
Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo
pregledavanja i korištenja. Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu
kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga ćete i dalje moći pregledavati web stranicu, ali
vam neke mogućnosti neće biti dostupne.