Prigovori

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14) svaki korisnik www.oleabb.hr svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu može iskazati prigovorom u slobodno pisanoj formi, pri čemu će tvrtka OleaBB pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu:

Olea B.B. d.o.o. Creska 34, 52221 Rabac ili e-mail adresu: info@oleabb.hr kako bi OleaBB sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga.